התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב; הרגת ביום אפך, טבחת לא חמלת.