התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף-יהוה פליט ושריד:  אשר-טיפחתי וריביתי, אויבי כילם. 

is that so