התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
אני הגבר ראה עוני, בשבט עברתו.