התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
אך בי ישוב יהפוך ידו, כל-היום.