התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ג -

פסוק כז

שיתוף
טוב לגבר, כי-יישא עול בנעוריו. 

שמחתי ליטול חלק בפרוייקט מרתק זה