התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב; תשתפכנה, אבני-קודש, בראש, כל-חוצות.   

כיצד יאבד מיוקרו הזהב, ישנה צבעו הזהב (הכתם) ואבני קודש- אבנים יקרות יזרקו ללא כל חשיבות? עם ישראל מדומה לזהב ואבנים יקרות אשר איבדו את יוקרתן העם ירדה קרנו בעיני ה' ומעם סגולה ונבחר הוא מושלך אל מול המצור הבבלי למצוקה מחלות ועוני