התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
ידי, נשים רחמנייות--בישלו, ילדיהן; היו לברות למו, בשבר בת-עמי.