התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ד -

פסוק טו

שיתוף
סורו טמא קראו למו, סורו סורו אל-תיגעו--כי נצו, גם-נעו; אמרו, בגויים, לא יוסיפו, לגור.