התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו.