התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו.