התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
נפלה עטרת ראשנו, אוי-נא לנו כי חטאנו.