התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יא -

פסוק כג

שיתוף
וכול שרץ העוף, אשר-לו ארבע רגליים--שקץ הוא, לכם. 

אנו חזקים כפליים,
לנו יש ארבע רגליים.
האנחנו ניבהל
מצבאות בני ישראל?