התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יא -

פסוק מה

שיתוף
כי אני יהוה, המעלה אתכם מארץ מצריים, להיות לכם, לאלוהים; והייתם קדושים, כי קדוש אני. 

מפסוק זה אנו מבינים מדוע עלינו להיות טהורים ולא לאכול דברים טמאים: ה' הוא קדוש, ובכדי לעובדו עלינו להיות גם קדושים.