התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק יב -

פסוק ח

שיתוף
ואם-לא תמצא ידה, די שה--ולקחה שתי-תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת; וכיפר עליה הכוהן, וטהרה. 

בחרתי בו מכיוון שהוא מסביר שגם למי שאין כסף יש זכות להיטהר.