התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק כו -

פסוק ט

שיתוף
ופניתי אליכם--והפריתי אתכם, והרביתי אתכם; והקימותי את-בריתי, איתכם. 

בעה נזכה לברכת ה' עלינו 'עד בלי די' במהרה בימינו !