התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויקרא, אל-משה; וידבר יהוה אליו, מאוהל מועד לאמור. 

הנה הצלחתי לשים ידי על הפסוק הראשון בספר שמות. כיפאכ היי