התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
והפשיט, את-העולה; וניתח אותה, לנתחיה.