התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ונתנו בני אהרון הכוהן, אש--על-המזבח; וערכו עצים, על-האש.