התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
וכל-קרבן מנחתך, במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך, מעל מנחתך; על כל-קרבנך, תקריב מלח. 

מדוע דווקא מלח? כי מלח לא מתייבש ולא מתקשה אז זהו סימן שיכול להישאר תמיד וכך העם יזכור את הברית שלו עם אלוהים.