התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ואם-זבח שלמים, קרבנו--אם מן-הבקר, הוא מקריב, אם-זכר אם-נקבה, תמים יקריבנו לפני יהוה. 

זבח