התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
ואת, שתי הכליות, ואת-החלב אשר עליהן, אשר על-הכסלים; ואת-היותרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.