התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
ונתן הכוהן מן-הדם על-קרנות מזבח קטורת הסמים, לפני יהוה, אשר, באוהל מועד; ואת כל-דם הפר, ישפוך אל-יסוד מזבח העולה, אשר-פתח, אוהל מועד.