התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ה -

פסוק טו

שיתוף
נפש, כי-תמעול מעל, וחטאה בשגגה, מקודשי יהוה:  והביא את-אשמו ליהוה איל תמים מן-הצאן, בערכך כסף-שקלים בשקל-הקודש--לאשם.