התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ה -

פסוק כא

שיתוף
נפש כי תחטא, ומעלה מעל ביהוה; וכיחש בעמיתו בפיקדון, או-בתשומת יד או בגזל, או, עשק את-עמיתו. 

הפסוק מדבר על חטאים שבין אדם לחברו:בתשומת יד-החטא המתואר הוא אדם שלקח ממון שלא שלו,גזל-החטא המותואר הוא שאדם גזל מעמיתו כסף כאילו גנב ממנו כסף,עשק את עמיתו-החטא המתואר הוא אדם שלקח מעמיתו כסף שהיה חשוב לו.