התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ו -

פסוק יח

שיתוף
דבר אל-אהרון ואל-בניו לאמור, זאת תורת החטאת:  במקום אשר תישחט העולה תישחט החטאת, לפני יהוה--קודש קודשים, היא. 

השאלה שאני שואלת היא: האם יש זכות לאדם לשחוט חיה תמימה בעבור חטא שאדם עשה? בתוך ליבי אני יודעת שהתשובה היא לא, רצוי שכל אחד ייקח אחריות על מעשיו.