התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ז -

פסוק יב

שיתוף
אם על-תודה, יקריבנו--והקריב על-זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן; וסולת מורבכת, חלות בלולות בשמן. 

פסוקים רבותי פסוקים