התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
ויהי, ביום השמיני, קרא משה, לאהרון ולבניו--ולזקני, ישראל. 

הכי טוב והכי חשוב