התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כדונג מפני האש, כמים מוגרים במורד.