התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
נשי עמי תגרשון, מבית תענוגיה; מעל, עולליה, תקחו הדרי, לעולם.