התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ה -

פסוק ו

שיתוף
והיה שארית יעקוב, בקרב עמים רבים, כטל מאת יהוה, כרביבים עלי-עשב--אשר לא-יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם. 

בתקוה שנזכה לכך במהרה!