התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ו -

פסוק טז

שיתוף
וישתמר חוקות עומרי, וכול מעשה בית-אחאב, ותלכו, במועצותם--למען תיתי אותך לשמה, ויושביה לשריקה, וחרפת עמי, תישאו.