התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מיכה - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
ואני ביהוה אצפה, אוחילה לאלוהי ישעי:  ישמעני, אלוהיי. 

אסור להרפות מן התפילה. עלינו לעשות השתדלות אבל להמשיך להתפלל. הקבה שומע ורואה ואנו מצפים לישועתו.