התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק א

שיתוף
משא, נינווה--ספר חזון נחום, האלקושי. 

שמי נחום כשם הנביא, ואני סבור שעל כל אחד בעולם לעשות כל שביכלתו כדי ליישם את התנך ולהתנהג כהוראות הבורא של העולם. כי כך יהא טוב לו ולכולם.