התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
אל קנוא ונוקם יהוה, נוקם יהוה ובעל חמה; נוקם יהוה לצריו, ונוטר הוא לאויביו. 

שרולניק טועה