התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו; ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל-יושבי בה.