התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו; חמתו ניתכה כאש, והצורים ניתצו ממנו. 

חרון אף