התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
טוב יהוה, למעוז ביום צרה; ויודע, חוסי בו. 

האל מושיע