התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ובשטף עובר, כלה יעשה מקומה; ואויביו, ירדף-חושך. 

למעיין