התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק י

שיתוף
כי עד-סירים סבוכים, וכסובאם סבואים; אוכלו--כקש יבש, מלא.