התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
הנה על-ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום--חוגי יהודה חגייך, שלמי נדרייך:  כי לא יוסיף עוד לעבור-בך בלייעל, כולו נכרת. 

הנה המבשר השליח אשר מבשר שסוף סוף השלום מגיע והאויב בן בליעל חוסל בשעה טובה ,,מקווה עוד בתקופתי