התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
הנני אלייך, נאום יהוה צבאות, והבערתי בעשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב; והכרתי מארץ טרפך, ולא-יישמע עוד קול מלאככה.