התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
הוי, עיר דמים; כולה, כחש פרק מלאה--לא ימיש, טרף. 

שפסוק מלא הוד וזעם זה מרמז גם לימינו אלה. והמבין יבין