התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
כל-מבצרייך--תאנים, עם-ביכורים; אם-יינועו, ונפלו על-פי אוכל. 

פסוק טעים!