התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק ג -

פסוק יז

שיתוף
מנזרייך, כארבה, וטפסרייך, כגוב גובאי; החונים בגדרות, ביום קרה--שמש זרחה ונודד, ולא-נודע מקומו אים.