התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
נמו רועיך מלך אשור, ישכנו אדיריך; נפושו עמך על-ההרים, ואין מקבץ.