התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויאמרו, לי--הנשארים אשר-נשארו מן-השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה; וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצתו באש.