התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ג -

פסוק לד

שיתוף
ויאמר לפני אחיו, וחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האמיללים עושים; היעזבו להם היזבחו היכלו ביום, היחייו את-האבנים מערימות העפר והמה שרופות.