התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ג -

פסוק לח

שיתוף
ונבנה, את-החומה, ותיקשר כל-החומה, עד-חצייה; ויהי לב לעם, לעשות. 

במילה לב מופיע הטעם מרכא כפולה.