התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ט -

פסוק ה

שיתוף
ויאמרו הלויים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודייה, שבניה פתחיה, קומו ברכו את-יהוה אלוהיכם, מן-העולם עד-העולם; ויברכו שם כבודך, ומרומם על-כל-ברכה ותהילה. 

מלך בשר ודם מקלסין אותו שהוא גיבור והוא חלש מקלסין אותו, שהוא נאה והוא כעור מקלסין אותו רחמני והוא אכזרי והקדוש ברוך הוא בכל מה שמקלסין אותו, הוא יתר האל הגדול הגיבור והנורא.
אמר דוד: מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו (שם קו),
איוב אמר: היסופר לו כי אדבר אם. אמר איש כי יבלע (איוב לז).
באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו: ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה (נחמיה ט). (תנחומא, שמות, פרק א סימן ב)