התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יא -

פסוק ז

שיתוף
ואלה, בני בנימין:  סלוא בן-משולם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה, בן-איתיאל--בן-ישעיה. 

יועד הרך הנולד, לגדולות נועד !
מזל טוב להורים מלאת ואלעד. שתגדלו אותו בקלות ובהנאה יחד עם ליאל האחות הגדולה, ותרוו נחת רבה.
אוהבים הדודים קוקי ויוסי לוי